Rauw vlees zorgt voor minder ontstekingen dan brokken

In 2018 is er een studie geweest naar het effect van rauw vlees op het immuunsysteem van honden. Hierbij hebben ze gekeken naar de stofjes in het bloed waarmee je kan kan kijken naar het immuunsysteem van de hond en de stoffen die worden doorgegeven in het DNA.

Voor dit onderzoek hebben ze 15 beagles die eerst brokken en 15 beagles die op vlees stonden gebruikt. Vervolgens hebben ze de beagles die brokken aten over gezet naar rauw vlees, en hebben ze de beagles die rauw vlees aten overgezet op brokken. 

Hieruit bleek dat de honden op rauw vlees een minder receptoren -en genexpressie van cytokinen hadden. om dit wat makkelijker te vertalen: in het bloed van de honden hebben ze gekeken naar de deeltjes in het bloed waaraan je kan zien of er actieve ontstekingen in het lichaam zaten. En aangezien dit dus bij vlees etende honden minder was als voorheen kan je zeggen dat het lichaam dus ook minder ontstekingen hoeft af te weren dan voorheen.

Bij de brok etende honden was dit anders. In het bloed van deze honden was juist duidelijk te zien dat de ontstekingswaarde in het bloed omhoog ging. Hiervan hoef je aan de buitenkant natuurlijk niet meteen iets te zien. Maar aan de waardes in het bloed kan je aflezen dat deze honden dus duidelijk meer last hebben van ontstekingen. Ook zaten er bij deze honden hogere concentraties van IgA in het lichaam. Dit is Immunoglobuline A. Makkelijker te herkennen als een antilichaam. Dit antilichaam word bij mensen ook wel gerelateerd aan ouderdom, overgewicht en metabool syndroom.

De conclusie is dus ook, als de hond veel last heeft van ontstekingen, vaak op de huid of oren, is het verstandig deze over te zetten naar een verse vlees voeding. Nu zal dit zeker per hond verschillen en kijk je dan ook niet blind op dit onderzoek. Maar kijk altijd naar hoe jou hond reageert op verschillende voeding soorten. Voor eventuele vragen kan je mij altijd benaderen onder het kopje Contact.